Aktualności

Ruszyła rekrutacja do jesienno-zimowej edycji projektu staży w instytucjach kultury

19 września 2017

Trwa nabór zgłoszeń do jesienno-zimowej edycji staży w instytucjach kultury. Nabór dla instytucji trwa jeszcze do 1 października, dla stażystów od 4 do 15 października. Staże powinny odbyć się od 18 października 2017 r. do 2 marca 2018 r. Udział w praktykach jest bezpłatny.

Czytaj więcej »

W Poznaniu odbędzie się III edycja programu edukacyjnego „Szkoła Dziedzictwa”

14 września 2017

Od 19 do 21 października br. w Poznaniu odbędzie się III edycja programu edukacyjnego „Szkoła Dziedzictwa”. Inicjatywa odbędzie się pod hasłem „działaj!”. Program jest objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Udział w szkoleniu jest płatny i wynosi 100 zł brutto.

Czytaj więcej »

Tylko do 3 października br. można składać wnioski w konkursie o stypendia MKiDN

12 września 2017

Do 3 października br. trwa nabór wniosków w konkursie o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2018 r. Stypendia przyznawane są na podstawie Rozporządzenia MKiDN z 24 maja 2012 r. Wysokość stypendium wynosi 3500 zł brutto miesięcznie.

Czytaj więcej »

Tylko do niedzieli można zgłaszać książki dla dzieci do brytyjskiego projektu „In Other Words”

7 września 2017

Do 10 września br. polscy wydawcy mogą zgłaszać do projektu „In Other Words” tytuły książek dla dzieci w wieku 6‒12 lat, które nie zostały jeszcze przetłumaczone na angielski. Organizatorem inicjatywy jest fundacja Book Trust.

Czytaj więcej »

Polskie filmy za 10 zł? Rusza kolejna odsłona inicjatywy „Kultura dostępna”

5 września 2017

7 września br. rusza VIII edycja projektu „Kultura dostępna”, którego celem jest zniwelowanie barier dostępu do polskiej kinematografii. Jak co roku bilety na projekcje w wybranych kinach będą kosztowały 10 zł. Organizatorem programu jest Narodowe Centrum Kultury.

Czytaj więcej »

Tylko do 15 września 2017 r. samorządowe instytucje kultury mogą składać wnioski do programu dotacyjnego „Kultura — Interwencje 2017”

31 sierpnia 2017

Do tego dnia bowiem trwa nabór zgłoszeń do jesiennej edycji programu dotacyjnego „Kultura — Interwencje 2017”, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Prognozowany budżet przeznaczony na realizację programu wynosi 1 000 000 zł.

Czytaj więcej »

9 września 2017 r. rusza jubileuszowa edycja Europejskich Dni Dziedzictwa

29 sierpnia 2017

9 i 10 oraz 16 i 17 wrześnie br. odbędzie się 25. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa. W tym roku impreza wystartuje pod hasłem „krajobraz dziedzictwa — dziedzictwo krajobrazu” w ramach kampanii społecznej „Krajobraz mojego miasta” Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Wstęp na wszystkie wydarzenia organizowane w ramach EDD jest bezpłatny. W ramach inicjatywy 4 września br. odbędzie się także konferencja prasowa.

Czytaj więcej »

Trwają zapisy na warsztaty dla muzealników „Życie codzienne rezydencji królewskich w Warszawie i Wilnie”

24 sierpnia 2017

4 i 5 października 2017 r. w Wilnie odbędą się warsztatach dla muzealników „Życie codzienne rezydencji królewskich w Warszawie i Wilnie”. Organizatorami inicjatywy są Zamek Królewski w Warszawie oraz Pałac Wielkich Książąt Litewskich.

Czytaj więcej »

Pod koniec września w Bydgoszczy odbędzie się czwarta edycja konferencji naukowej „Muzeum — formy i środki prezentacji. Historia w muzeum”

22 sierpnia 2017

Od 25 do 27 września br. w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy odbędzie się czwarta edycja konferencji naukowej pt. „Muzeum — formy i środki prezentacji. Historia w muzeum”. Współorganizatorem wydarzenia jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Konferencja organizowana jest pod auspicjami Polskiego Komitetu Narodowego International Council of Museums oraz Stowarzyszenia Muzealników Polskich.

Czytaj więcej »

Zgłoś swój udział w projekcie Amnesty International „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi”

16 sierpnia 2017

Trwa nabór zgłoszeń w projekcie „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi”, którego organizatorem jest Amnesty International. W ramach inicjatywy można skorzystać z pakietu edukacyjnego oraz przeprowadzić akcję na rzecz wolności i równości wszystkich ludzi. Inicjatywa jest dofinansowana z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Czytaj więcej »

Trwa nabór do II edycji ogólnopolskiego programu wymiany bibliotekarzy

9 sierpnia 2017

Do 20 sierpnia br. trwa nabór zgłoszeń do II edycji ogólnopolskiego projektu wymiany bibliotekarzy „Praktyka dla praktyka”. Program realizuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni w ramach projektów sieci LABiB, finansowanych ze środków Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Czytaj więcej »

Do 18 sierpnia trwa akcja „Paczka literacka”

7 sierpnia 2017

Do 18 sierpnia br. biblioteki publiczne mogą wziąć udział w akcji „Paczka literacka”, której organizatorami są Wydawnictwo Agora oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W ramach inicjatywy każda biblioteka, która zgłosi się do akcji, może otrzymać bezpłatny pakiet zawierający 21 książek oraz dwa audiobooki. Pakiety są bezpłatne.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Błąd w naliczaniu amortyzacji

15 września 2017

Podczas zamykania roku główny księgowy zorientował się, że w ciągu całego poprzedniego roku nie naliczano miesięcznej amortyzacji środka trwałego. Jest to nieznaczna kwota 266,40 zł (czyli 22,20 zł miesięcznie).
Jak dokonać zmian w księgach i czy można dokonać jednorazowego odpisu rocznego?

Czytaj więcej »

Dzień wolny za pracę w sobotę

1 września 2017

Bibliotekarze pracują od poniedziałku do piątku i dodatkowo mają dyżury w soboty. W regulaminie pracy obowiązującym w bibliotece znajdują się zapisy, z których wynika, że jeśli pracownik sam nie zwróci się o dzień wolny w zamian za pracę w sobotę, to pracodawca musi zapłacić za godziny ponadwymiarowe.
Co zrobić, aby nie wypłacać dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych?

Czytaj więcej »

Remont budynku z dotacji podmiotowej

15 sierpnia 2017

Gminny ośrodek kultury planuje remont swojego budynku. Chce na to przeznaczyć 40 000 zł z dotacji podmiotowej.
Czy ze względu na wartość remontu organizator powinien przyznać dotację celową na remont?

Czytaj więcej »

W jakich godzinach udziela się urlopu wypoczynkowego?

1 sierpnia 2017

Pracownicy obsługi sceny i portierzy pracują w instytucji kultury w systemie równoważnego czasu pracy w 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Portierki, które pracują na 0,8 etatu, miały na lipiec zaplanowaną pracę 12 dni × 12 godzin + 1 dzień × 6 godzin = 150 godzin.
Skoro urlopu udziela się w te dni, które dla pracownika są dniami pracy, to czy można im było udzielić za cały lipiec 150 godzin urlopu, jak wynika z harmonogramu, czy też tyle godzin urlopu, ile wynikało z normy miesięcznej, tzn. 134 godziny?

Czytaj więcej »

Rezygnacja z funkcji dyrektora a okres wypowiedzenia stosunku pracy

17 lipca 2017

Dyrektor instytucji kultury, powołany na to stanowisko w 2011 r. na czas nieokreślony, 15 maja br. złożył rezygnację z powierzonego mu stanowiska z dniem 30 czerwca. Wójt nie zgodził się na zakończenie stosunku pracy w tym terminie i ustalił, że nastąpi to dopiero z dniem 31 sierpnia.
Czy wójt może utrudnić dyrektorowi odejście z samorządowej instytucji kultury i żądać 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia?

Czytaj więcej »

Dotacja na modernizację

3 lipca 2017

Gminne centrum kultury (GCK) otrzymało z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 133 000 zł na modernizację biblioteki.
Jak zaksięgować otrzymanie dofinansowania?

Czytaj więcej »

Kiermasz książek organizowany przez bibliotekę

15 czerwca 2017

Biblioteka organizuje spotkania autorskie, realizując w ten sposób swoje cele statutowe. W trakcie spotkań bibliotekarz w uzgodnieniu z wydawnictwem sprzedaje książki danego autora. Sprzedawane książki są własnością wydawnictwa. W tym przypadku, promując autora i książki, biblioteka nie osiąga korzyści w postaci wynagrodzenia, natomiast wydawca przekazuje bibliotece bezpłatnie umówioną liczbę książek.
Jak — zgodnie w przepisami — zorganizować kiermasz książek w bibliotece?

Czytaj więcej »

Inwentaryzacja obcych środków trwałych

1 czerwca 2017

Organizator przekazał instytucji kultury środki trwałe w nieodpłatne użytkowanie. Są one zaksięgowane na kontach bilansowych instytucji kultury, która również je amortyzuje. Z kolei organizator ewidencjonuje te środki trwałe na kontach pozabilansowych.
Jak inwentaryzować środki trwałe będące własnością organizatora: co roku, traktując je jako składniki aktywów będące własnością innych jednostek powierzonych do używania (na podstawie art. 26 ust. 2 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, dalej: ustawa o rachunkowości), czy też raz na 4 lata, pamiętając, iż są one na kontach bilansowych jednostki (na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy o rachunkowości)?

Czytaj więcej »