Aktualności

[Szkolenie] RODO w instytucjach kultury — Warszawa, 19.03.2018

14 marca 2018

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne szkolenie pt. Przygotowanie do wprowadzenia nowych przepisów o ochronie danych osobowych w instytucjach kultury — czyli nie takie RODO straszne.

Czytaj więcej »

Tylko do 26 marca br. można ubiegać się o dofinansowanie w programie „Literatura” MKiDN

Do tego dnia trwa nabór zgłoszeń do programu „Literatura” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Instytucją zarządzającą inicjatywą jest Instytut Książki. Prognozowany budżet projektu to 4 025 000,00 zł.

Czytaj więcej »

Tylko do 15 marca masz czas, aby zgłosić powieść dla młodzieży w konkursie #WOLNOŚĆ_czytaj_dalej

9 marca 2018

Do 15 marca br. trwa nabór zgłoszeń w konkursie #WOLNOŚĆ_czytaj_dalej, którego organizatorami są Narodowe Centrum Kultury oraz Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Czytaj więcej »

Weź udział w Kursie Kreatywnego Pisania Miasta Literatury UNESCO

5 marca 2018

Trwa nabór zgłoszeń do półrocznych zajęć w programie Kursu Kreatywnego Pisania w Krakowie Mieście Literatury UNESCO. Kurs Kreatywnego Pisania jest realizowany w ramach programu wsparcia debiutów literackich w Krakowie.

Czytaj więcej »

Tylko do 11 marca br. trwa nabór do skierowanego do instytucji kultury projektu „Zaproś nas do siebie! 2018”

1 marca 2018

Do tego dnia można wziąć udział w kolejnej edycji inicjatywy „Zaproś nas do siebie! 2018”, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury w ramach projektu Kadra Kultury. Warsztaty inauguracyjne odbędą się w dniach od 11 do 13 kwietnia.

Czytaj więcej »

Trwają zapisy do społeczno-edukacyjnej akcji „Żonkile”

27 lutego 2018

Do 17 kwietnia br. trwają zapisy do VI edycji akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile”, upamiętniającej powstanie w getcie warszawskim. Organizatorem akcji jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Do udziału w inicjatywie organizator zaprasza biblioteki, szkoły oraz instytucje.

Czytaj więcej »

Do 1 marca możesz zgłosić swojego kandydata do nagrody Found in Translation 2018

22 lutego 2018

Do 1 marca br. trwa nabór kandydatów do nagrody „Found in Translation 2018”, której organizatorami są Instytut Książki oraz Instytuty Kultury Polskiej w Londynie i Nowym Jorku. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać osoby fizyczne oraz osoby prawne przebywające w kraju jak i zagranicą państwa. Na laureata inicjatywy czeka m.in. 16 000 zł.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Pułapki podatkowe w rozliczaniu artystów — Gdańsk, 22.03.2018

21 lutego 2018

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne szkolenie pt. Pułapki podatkowe w rozliczaniu artystów. Celem szkolenia jest przedstawienie zasad rozliczania podatków od wynagrodzeń artystów i twórców w świetle orzecznictwa sądowego i praktyki interpretacyjnej organów podatkowych.

Czytaj więcej »

Tylko do najbliższego czwartku można zgłaszać projekty w ramach ogólnopolskiego programu „Patriotyzm Jutra”

19 lutego 2018

Do 21 lutego br. trwa nabór zgłoszeń X edycji programu grantowego „Patriotyzm Jutra”, którego organizatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Muzeum Historii Polski. Prognozowany budżet projektu to 4 000 000 zł.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Pułapki podatkowe w rozliczaniu artystów — Katowice, 06.04.2018

16 lutego 2018

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne szkolenie pt. Pułapki podatkowe w rozliczaniu artystów. Celem szkolenia jest przedstawienie zasad rozliczania podatków od wynagrodzeń artystów i twórców w świetle orzecznictwa sądowego i praktyki interpretacyjnej organów podatkowych.

Czytaj więcej »

Tylko do czwartku można przesyłać prace konkursowe w ramach inicjatywy „Gdybyśmy mogli zamieszkać w książce”

13 lutego 2018

Do 15 lutego br. trwa nabór zgłoszeń do ogólnopolskiego konkursu „Gdybyśmy mogli zamieszkać w książce”, którego organizatorami są Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Wydawnictwo Miejskie Posnania oraz Radio Poznań.

Czytaj więcej »

Tylko do niedzieli można zgłaszać projekty w konkursie na logo Instytutu Solidarności i Męstwa

9 lutego 2018

Do 11 lutego br. trwa nabór zgłoszeń do konkursu Instytutu Solidarności i Męstwa na logo tej instytucji. Na zwycięski projekt czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł. Udział w inicjatywie jest bezpłatny.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Zawinione przez pracownika braki w księgozbiorze

15 marca 2018

W 2016 r. w filii bibliotecznej przeprowadzono inwentaryzację, w wyniku której ustalono niedobór księgozbioru. Powstał on z powodu niedopełnienia przez bibliotekarza obowiązków służbowych. Bibliotekarz otrzymał rok na odszukanie zaginionych książek — jednak odzyskał bardzo małą liczbę książek. Pracownikowi pozostał niecały rok do emerytury.
Jak należy postąpić zgodnie z przepisami?

Czytaj więcej »

Produkcja filmu na płycie CD

1 marca 2018

Gminny ośrodek kultury (GOK) z dotacji celowej sfinansował wykonanie filmu video dla zespołu regionalnego (faktura za realizację zdjęć, montaż, wygenerowanie plików filmowych) koniecznego do udziału w międzynarodowym festiwalu folklorystycznym. Koszt wykonania filmu to około 5000 zł.
Czy koszt produkcji filmu można ująć w ewidencji środków trwałych zespołu 4 czy bezpośrednio w koszty usług na koncie 402, a ilościowo — w ewidencji pozabilansowej środków trwałych zespołu 4?

Czytaj więcej »

Odpoczynki w delegacji

15 lutego 2018

W instytucji kultury, w której obowiązuje 12-miesięczny okres rozliczeniowy, pracownicy wyjeżdżają np. na festiwale odbywające się w innych miastach.
Planując im harmonogram czasu pracy na 7 dni, kadrowy musi uwzględnić 11-godziną przerwę dobową oraz 35-godzinną przerwę w danym tygodniu.
Czy w części odpoczynku tygodniowego pracownika można wpisać delegację — byłoby to np. 12 godzin, a pozostałą liczbę godzin (np. 23 godziny) uznać za dalszą część przerwy w pracy?

Czytaj więcej »

Zwrot za zajęcia, które się nie odbyły

1 lutego 2018

Ośrodek pobiera opłaty za prowadzone zajęcia, które są księgowane na koncie 750 „Przychody finansowe”.
Jak należy zaksięgować zwrot za zajęcia, które się nie odbyły z powodu braku uczestników?

Czytaj więcej »

Odprawa w związku z odejściem na rentę rodzinną

15 stycznia 2018

Czy pracownicy odchodzącej z pracy w wieku 58 lat na rentę rodzinną należy wypłacić 3-miesięczną odprawę?

Czytaj więcej »

Darowizna materiałów

2 stycznia 2018

GOK otrzymał nieodpłatnie od przedsiębiorcy kiełbasę, która została następnie przekazana na poczęstunek dla dzieci podczas zorganizowanego ogniska.
Czy prawidłowe jest zakwalifikowanie otrzymanej darowizny do pozostałych przychodów operacyjnych, a jej wydanie do pozostałych kosztów operacyjnych?

Czytaj więcej »

Odprawa emerytalna bez względu na staż pracy w instytucji kultury

15 grudnia 2017

Po półrocznym stażu na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy instytucja zatrudniła pracownika na pół etatu na okres 3 miesięcy. Po zatrudnieniu pracownik poinformował pracodawcę, że nabył prawo do emerytury. Jego całkowity staż pracy wynosi 30 lat.
Czy instytucja kultury ma wypłacić odprawę emerytalną, choć w jej planie finansowym nie przewidziano środków na ten cel?
Czy na przyszłość, w celu doprecyzowania regulaminu wynagradzania, można wprowadzić zapis o jednomiesięcznej odprawie dla pracowników, którzy przepracowali w danej instytucji kultury np. 3 lata?

Czytaj więcej »

Zwrot niewykorzystanej dotacji na zakup środka trwałego

1 grudnia 2017

Instytucja kultury otrzymała 17 000 zł dotacji celowej na zakup środka trwałego. Wartość przyjętego na stan środka trwałego jest niższa niż kwota dotacji i wynosi 14 500 zł. Po zakończeniu amortyzacji na koncie 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” zostanie kwota 2500 zł, która wynika z różnicy pomiędzy dotacją celową a wartością przyjętego środka trwałego.
Co powinno się zrobić z pozostałą kwotą?
Czy należy ją zwrócić organizatorowi?
Jak zaksięgować zwrot niewykorzystanej części dotacji?

Czytaj więcej »